• flag nlflag enflag deflag esflag frflag it

Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in ons privacybeleid dat u hieronder vindt.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt opgeroepen. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres indien u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, dat wil zeggen dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij maken u erop attent dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan veiligheidsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Mededeling over de verantwoordelijke voor deze website

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is:

I.T. Intertechni Kerpen GmbH
Europaring 28
50170 Kerpen

Telefoon: +49 02273 / 9084-0
E-mail: info@intertechnik.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Terugtrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende autoriteiten

In geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende autoriteit voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch te laten bezorgen aan uzelf of aan een derde partij in een gestandaardiseerd, machineleesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wenst, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS encryptie

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http://" in "https://" en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In zoverre de wet dit toestaat, hebt u te allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens en over de herkomst, de ontvanger en het doel van de verwerking. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in onze wettelijke kennisgeving vermelde adres, indien u verdere vragen heeft over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Tegenwerp promotionele e-mails

Hierbij verbieden wij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke vereisten van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal waar niet uitdrukkelijk om is gevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de site.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Ook kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelmandje) worden opgeslagen op grond van Art. 6 paragraaf 1, letter f van DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te kunnen bieden die vrij is van technische fouten. Indien ook andere cookies (zoals die voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De websiteprovider verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in "server log files". Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de benaderende computer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang om een geoptimaliseerde service te garanderen die vrij is van technische fouten. Daarom moeten serverlogbestanden worden opgeslagen.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via het contactformulier, verzamelen wij de op het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Wij verwerken de gegevens die u op het contactformulier invult dus alleen met uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u via het contactformulier hebt verstrekt totdat u verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen van gegevens, blijven door deze bepaling onaangetast.

Inschrijving op deze website

U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot extra functies die hier worden aangeboden. De ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende site of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen wij uw registratie afwijzen.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen, zoals die binnen het bereik van onze site of technische veranderingen, zullen we gebruik maken van het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

Wij verwerken de tijdens de registratie verstrekte gegevens alleen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Wij blijven de tijdens de registratie verzamelde gegevens bewaren zolang u op onze website ingeschreven blijft. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om rechtsbetrekkingen met ons aan te gaan of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) DSGVO, die de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij toegang tot onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om u toegang te geven tot onze dienst of om u hiervoor te factureren.

Geïncasseerde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevens die worden doorgegeven bij het sluiten van een contract met online winkels, detailhandelaren en postorder

Wij geven persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden door voor zover dit nodig is om aan de voorwaarden van uw contract te voldoen, bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn belast met de levering van goederen op uw locatie of aan banken die zijn belast met de verwerking van uw betalingen. Uw gegevens zullen voor geen enkel ander doel worden doorgegeven, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) DSGVO, die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

4. Analytics en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

De opslag van Matomo cookies is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zal niet aan derden worden doorgegeven. U kunt het opslaan van deze cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Als u het niet eens bent met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u deze functie hier uitschakelen. In dit geval zal een opt-out cookie in uw browser worden opgeslagen om te voorkomen dat Matomo uw gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, zal dit betekenen dat de opt-out cookie ook wordt verwijderd. U zult deze dan opnieuw moeten activeren wanneer u terugkeert naar onze site als u wilt dat uw activiteiten niet worden bijgehouden.